Menu

02 maj, 2018

Bioservo Technologies tilldelas 2,3 miljoner euro i utvecklingsbidrag från EU

Bioservos unika toppmoderna SEM™-teknologi har tilldelats ett betydande utvecklingsbidrag från EU-kommissionens ”Horizon 2020 SME instrument programme”, för små och medelstora företag. Tack vare bolagets innovativa teknik som hjälper människor med behov av extra greppstyrka och uthållighet för att förebygga, rehabilitera och öka effektiviteten, har Bioservo tilldelats finansiering med 2,3 miljoner euro under en tvåårsperiod för fortsatt utveckling av sin mjuka robothandske.

Bioservo har i mycket hård konkurrens tilldelats ett bidrag på 2,3 miljoner euro från EU-kommissionens ”Horizon 2020 SME instrument programme”. Över 2 100 ansökningar lämnades in till denna finansieringsrunda av SME instrument, där endast 62 projekt valdes ut av EU-kommissionen. Finansieringen kommer de närmaste två åren att stödja Bioservos fortsatta utveckling av den mjuka robothandsken i olika versioner inriktad på såväl skadeförebyggande som rehabiliterande användning.

"Vi är mycket glada att få detta bidrag, med tanke på den mycket hårda konkurrensen. Det kommer att bidra till den fortsatta utvecklingen av vår mjuka robothandske när det gäller både tekniska egenskaper och den medicinska funktionen. Finansieringen kommer också väl till pass i uppbyggnaden av mer storskaliga produktionsprocesser och att förfina vår affärsmodell för fortsatt expansion. Dessutom kommer bidraget att ge möjligheter för en utökning av produkternas certifieringar, säger Erik Landgren, VD för Bioservo.

Bioservo kommer även att utveckla nästa generations mjuka robothandske mot det professionella segmentet, för personer som utför intensivt manuellt arbete. Produkterna riktar sig till personer som vill minska risken för arbetsskador relaterade till manuella arbetsuppgifter inom industrin samt gentemot hälsovårdssegmentet för personer som lider av handproblem. Nästa generations robothandske baseras på en modulär och öppen plattform som möjliggör vidareutveckling av olika produktvarianter skräddarsydda för olika behov samt olika marknader, optimerad för volymproduktion. Handskarna kommer ha en tunn och smidig design, likt en vanlig handske, och baseras på Bioservos befintliga robothandske, Carbonhand®.

Den vinnande ansökan har producerats gemensamt av Bioservo och Zaz Ventures, ett specialiserat konsultföretag med expertis för ansökningar till Horisont 2020 och SME instrument. Xavier Aubry, grundare och partner på Zaz Ventures, säger: "Vi har stöttat Bioservo sedan 2013 och är glada att se dem komma med i Champions League för europeiska små och medelstora företag. De är ett perfekt exempel på vad det nyligen bildade europeiska innovationsrådet syftar till att finansiera: marknadsskapande, banbrytande innovation med stor samhällelig påverkan. Bioservo har potential att revolutionera marknaden för mjuk robotik och bli en av de europeiska ledarna inom detta segment".

Informationen i denna pressmeddelanden är sådan som Bioservo Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 03 april 2018 cirka kl. 15:00 (CET).

Kort om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med biltillverkaren General Motors/NASA, General Electric, bygg- och infrastrukturföretaget Eiffage Infrastructures, JM och flygplanstillverkaren Airbus.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies AB är noterat på Nasdaq First North, med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se

Bioservo Technologies AB Press Contacts

Erik Landgren                                                                                      

VD

Tel: 073 227 00 51                                                                

erik.landgren@bioservo.com  

Anett Grusser-Pettersson  

Marknadschef

Tel.: 070 795 34 81                                                  

anett.pettersson@bioservo.com